Praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej z rekuperatorem

Praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej z rekuperatorem odbywa się w sposób następujący. Z pomieszczeń takich jak łazienki, kuchni, spiżarnia, garderoba i pralni powietrze będzie odsysane do rekuperatora. Po oddaniu ciepła w wymienniku rekuperatora powietrze wyrzucane jest na zewnątrz. Do wszystkich innych pomieszczeń jak salon, sypialnie, pokoje dzieci, bawialnie doprowadzona będzie instalacja nawiewna dostarczająca świeże filtrowane powietrze. Rekuperator można umieścić w pomieszczeniu gospodarczym lub w każdym innym miejscu np. na poddaszu lub garażu pod sufitem. Warunkiem jest aby rekuperator znajdował się w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej, minimum +5oC. Od rekuperatora biec będą kanały nawiewne, wyciągowe, a także kanały do czerpni i wyrzutni powietrza.

Kanały ocieplone muszą być stosowane wszędzie tam, gdzie powietrze transportowane wewnątrz kanałów ma inną temperaturę niż otoczenie. Dotyczy to transportu powietrza zimnego również w okresie letnim np. w przypadku zabudowania za rekuperatorem klimatyzatora kanałowego, transportu powietrza schłodzonego przez gruntowy wymiennik ciepła (GWC) lub w okresie zimowym, kiedy transportowane powietrze będzie miało inną temperaturę niż otoczenie.

W takich przypadkach, kiedy występuje różnica temperatur pomiędzy powietrzem transportowanym przewodem wentylacyjnym a otoczeniem, zawsze następuje wykraplanie wody. Jedynym wyłącznie sposobem, jest zastosowanie kanałów ocieplanych, które zniwelują zjawisko wkraplania wody a zarazem uchronią transportowane powietrze przed wychłodzeniem lub ogrzaniem.

W przypadku kanałów wentylacyjnych z ociepleniem o grubości mniejszej niż 50 mm prowadzonych przez pomieszczenia nieogrzewane (np. strych) muszą być dodatkowo ocieplone np. matą z wełny mineralnej w celu odizolowania powietrza transportowanego w tych przewodach od otoczenia.

Od centrali wentylacyjnej powietrze zużyte wyrzucane będzie poprzez instalację wentylacyjną zakończoną wyrzutnią powietrza. Zaczerpywanie powietrza do centrali wentylacyjnej zrealizowane będzie również poprzez zabudowanie kanału wentylacyjnego, który połączony będzie z czerpnią powietrza. Czerpnię powietrza świeżego można umieścić w ścianie budynku lub pobierać powietrze świeże z gruntowego wymiennika ciepła (GWC). Wyrzutnię powietrza umieścić można w ścianie zewnętrznej budynku, podobnie jak czerpnię ścienną lub w podbitce (wg uzgodnień).

Do wykonania systemu instalacji wentylacyjnej można wykorzystać kanały elastyczne izolowane tzw flexy, kanały sztywne z blachy ocynkowanej izolowane np. wełną mineralną lub kanały giętkie wykonane z PP lub PE wraz z rozdzielaczami.

Dobór centrali wentylacyjnej nie współpracującej z gruntowym wymiennikiem ciepła

Jeżeli Inwestor podejmuje decyzję o wykonaniu instalacji mechanicznej bez Gruntowego Wymiennika Ciepła (GWC), należy oprzeć się na obowiązujących przepisach według normy PN- 83/B-03430/Az3:2000, gdzie głównym wyznacznikiem jest określenie wielkości strumienia powietrza dostarczanego i odbieranego z poszczególnych pomieszczeń. Z kolei doświadczenie i wieloletnia praktyka mówi o tym, że minimalna wielkość dobranej centrali wentylacyjnej, czyli strumień powietrza na jej największym biegu powinien być w wielkości wystarczającej do przynajmniej jednokrotnej wymiany powietrza w stosunku do kubatury domu.

rzy tak dobranej centrali wentylacyjnej zachowane są wytyczne z normy PN-83/B- 03430/Az3:2000, oraz wytyczne w zakresie krotności wymian powietrza dla obiektów mieszkalnych w stosunku do ich kubatury oraz wytyczne w zakresie wielkości strumienia powietrza przewidzianego na jedną osobę dorosłą i /lub na dziecko.

Należy tu zaznaczyć że centrala wentylacyjna czyli rekuperator w okresie zimy odzyskuje ciepło z powietrza wyrzucanego z domu w ilości nawet powyżej 90%, ale latem w żadnym wypadku nie schłodzi gorącego nawiewanego powietrza pobieranego z zewnątrz. Tylko współpraca rekuperatora z Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GWC) lub zainstalowanie klimatyzacji np. kanałowej zapewni schłodzenie tego powietrza.

Z kolei w okresie zimowym jeżeli jest zaczerpywane powietrze z zewnątrz o temperaturze około minus 10oC to po przejściu przez rekuperator z wymiennikiem krzyżowym o sprawności 70% osiągniemy nawiewane powietrze do pomieszczeń o temperaturze około zera stopni. Nie jest to komfortowa sytuacja szczególnie w sypialni. Można oczywiście mieć zamontowaną nagrzewnicę elektryczną, ale tu znacznie wzrastają koszty zużycia energii. Zastosowanie centrali wentylacyjnej o sprawności odzysku ciepła 90% współpracującej z gruntowym wymiennikiem ciepła spowoduje zimą ogrzanie strumienia powietrza nawiewanego do temperatur nawet ponad 18oC. I to jest komfortowa sytuacja, kiedy zimne powietrze nie jest nawiewane np. do sypialni.

ZŁOTY MEDAL

BUDMA 2007

ZŁOTY MEDAL

KATOWICE 2007

ZŁOTY KASK

KRAKÓW 2005

ZŁOTY FILAR BUDOWNICTWA

BIELSKO-BIAŁA 2006