Firma PHU GLOBAL - TECH już od 18 lat specjalizuje się w wykonywaniu instalacji wentylacyjnych w oparciu o rekuperator. Takich instalacji wykonaliśmy już ponad dwa tysiące. Poniżej kilka informacji o rekuperatorach ich budowie i działaniu. Rekuperator to urządzenie, które pozwala zdecydowanie zmniejszyć straty ciepła wynikające z wentylacji pomieszczeń. Zasada działania rekuperatora jest taka, że ogrzewa on w swoim wymienniku ciepła zimne i świeże powietrze w okresie zimy które napływa do domu, ciepłem powietrza wywiewanego z domu. Inaczej mówiąc - rekuperator odzyskuje ciepło z powietrza bezpowrotnie wyrzucanego z wentylacji na zewnątrz. Dlatego każdy rekuperator nawet ten o małej sprawności przyczyni się znacznie do obniżenia kosztów związanych z ogrzewaniem i z tego tytułu inwestor zyskuje duże oszczędności.

Budowa rekuperatora

Rekuperator posiada dwa wentylatory – wywiewny i nawiewny – oraz wymiennik ciepła, w którym powietrze dopływające do wnętrza domu ogrzewa się od cieplejszego powietrza wywiewanego. Są w nim montowane także filtry zatrzymujące zanieczyszczenia - czystsze, przefiltrowane powietrze w domu to dodatkowa korzyść z jego zastosowania. W wielu rekuperatorach montowane są nagrzewnice wstępne lub/i wtórne w zależności od potrzeb Inwestora.

Obecnie większość rekuperatorów posiada wbudowany fabrycznie by-pas czyli obejście aby latem powietrze wprowadzane do domu nie dogrzewało się dodatkowo od powietrza wyrzucanego z domu. Taki system na pewno łatwiej zainstalować w domu dopiero budowanym niż w już wykończonym lub zamieszkałym. Wynika to z konieczności doprowadzenia do prawie wszystkich pomieszczeń przewodów wentylacyjnych którymi jest transportowane powietrze nawiewane i wywiewane.

Budowa rekuperatora

Wybór rekuperatora: ważne parametry

Skoro rekuperator ma się przyczynić do oszczędzania energii, to parametrem, który od razu zwraca uwagę, jest jego sprawność odzysku ciepła. Najwyższą sprawność osiągają centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. W tańszych urządzeniach stosuje się wymienniki krzyżowe o prostszej konstrukcji i wyraźnie niższej sprawności. Można spotkać także wymienniki entalpiczne, w których z usuwanego powietrza odzyskuje się nie tylko ciepło, ale też wilgoć.

Na efektywność rekuperatora oprócz sprawności wymiennika ciepła wpływają też:

  • energochłonność zastosowanych w nim wentylatorów
  • sposób, w jaki zadbano, aby wymiennik ciepła nie był blokowany przez zamarzające skropliny, czyli system rozmrażania
  • właściwości i jakość filtrów powietrza
  • możliwości układu automatycznego sterowania

Klasa efektywności energetycznej rekuperatora.

Szybkie zorientowanie się w parametrach rekuperatorów bardzo ułatwiają etykiety energetyczne, którymi te urządzenia są od pewnego czasu obowiązkowo oznaczane. Umieszczona na etykiecie klasa efektywności energetycznej rekuperatora jest ustalana na podstawie wielkości nazwanej jednostkowym zużyciem energii (JZE), informującej o tym, jakie oszczędności energii, w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni obsługiwanych pomieszczeń, zapewnia w ciągu roku rekuperator.

Najbardziej efektywne urządzenia są oznaczone klasą A+, która świadczy o tym, że w klimacie umiarkowanym oszczędzają one powyżej 42 kWh/(m2·rok) energii potrzebnej do ogrzewania domu. Etykieta energetyczna informuje też o wydajności rekuperatora. Na tej podstawie, mając projekt instalacji wentylacyjnej, w którym jest podana wymagana wydajność (w domach jednorodzinnych zwykle między 200 a 750 m3/h), możemy po obliczeniu kubatury orientacyjnie stwierdzić, czy rekuperator jest odpowiedni do naszego domu.

Z etykiety dowiemy się też, jaki hałas generuje urządzenie. Wszystkie nowoczesne urządzenia tego typu przeznaczone do domów jednorodzinnych można uznać za wystarczająco ciche. Z wieloletniej praktyki wynika że tak naprawdę nigdy nie słychać pracy rekuperatora a jedynie szum powietrza na kratkach lub anemostatach. Poza tym sam poziom ciśnienia akustycznego, mierzony podczas badań głośności, nie wystarczy do tego, żeby stwierdzić, czy generowany dźwięk będzie dla nas dokuczliwy. Większym problemem jest zwykle i tak szum powietrza w przewodach wentylacyjnych, zwłaszcza przy ich wylotach na kratkach i anemostatach, wynikający z jego zbyt dużej prędkości przepływu powietrza jeżeli instalator źle dobierze przekroje przewodów. Ludzkie ucho wychwytuje szum powietrza jeżeli przekracza ono prędkość ponad 3m/s. Dlatego do instalatora należy takie wykonanie instalacji oraz taki dobór przekrojów kanałów aby prędkość powietrza w nich a zarazem na kratkach i anemostatach nie przekraczała 1,5m/s.

Rekuperator powinna dobierać wyłącznie profesjonalna firma, bo nawet jeśli się orientujemy, o czym świadczą jego podstawowe dane techniczne, to nie mając doświadczenia, możemy je źle zinterpretować i później żałować dokonanego zakupu.

Jaki rekuperator i jaka instalacja

O efektywności pracy systemu rekuperacji decyduje nie tylko rodzaj instalacji (izolowane kanały stalowe czy nowoczesne z tworzywa). Niezbędna jest konieczność wykonania dokładnych obliczeń dotyczących prędkości i ilości powietrza a także obliczeń jakie opory generuje instalacja. Najlepiej bazować na projekcie rekuperacji, wykonanym przez fachowca w tym zakresie. Niezmiernie ważna jest jakość wykonanego montażu. Ważnym elementem jest również rodzaj centrali wentylacyjnej - rekuperatora. Ale nawet najlepszy rekuperator zamontowany przez pseudo fachowca ze żle wykonaną instalacją nie spełni oczekiwań inwestora.

Od parametrów rekuperatora zależeć będzie stopień odzysku ciepła, komfort pracy (niska emisja dźwięków) oraz bezawaryjność. Najlepsze centrale wentylacyjne obecne na rynku posiadają także możliwość odzysku wilgoci, współpracują z systemami domów inteligentnych, a ich pracą zarządzać można z poziomu smartfonu lub tabletu.

Zwrócić także należy uwagę na:

  • wielkość wymiennika ciepła i ich sprawność
  • jakość zastosowanych materiałów
  • natężenie dźwięków pracy centrali (wyrażone w dB)
  • ilość zamontowanych czujników temperatury i wilgotności w urządzeniu
  • należy montować takie rekuperatory o których wiemy że ich producent gwarantuje serwis. Nawet najlepszy rekuperator niewiadomego pochodzenia( np. Chiny) w przypadku awarii jeżeli brak serwisu jest bezużyteczny

Jaką wydajność powinien mieć rekuperator?

Niezbędną wydajność rekuperatora ustala się, sumując ilości powietrza, jakie trzeba usuwać z pomieszczeń w zależności od ich przeznaczenia, podane w normie dotyczącej wentylacji.

Inaczej jednak musi być dobierany rekuperator kiedy chcemy zastosować Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC) do funkcji chłodzenia w okresie letnim. Aby zrealizować chłodzenie domu przez GWC musimy w upalne dni dostarczyć ilość powietrza w wielkości półtorakrotnej w stosunku do kubatury domu. Dlatego najrozsądniej o doborze rekuperatora powinna wypowiedzieć się firma specjalizująca się w montażach systemów wentylacji mechanicznej oraz GWC.

Nierozsądne jest zlecanie ( co się często zdarza) prac przy wentylacji mechanicznej firmie tak zwanej ,,złota rączka”, czyli od wszystkiego. Jeżeli mamy problem ze zdrowiem to udajemy się do specjalisty w danej dziedzinie.

W firmie PHU GLOBAL-TECH wykonywane są oferty na wykonanie wentylacji mechanicznej w kilku wariantach z rekuperatorami kilku producentów. Bardzo często spotkać można pseudo fachowca „złota rączka”, który informuje zdezorientowanego inwestora, że jak nie kupi rekuperatora, ale tylko z jego rekomendacji i od niego to ta instalacja nie będzie działać.

ZŁOTY MEDAL

BUDMA 2007

ZŁOTY MEDAL

KATOWICE 2007

ZŁOTY KASK

KRAKÓW 2005

ZŁOTY FILAR BUDOWNICTWA

BIELSKO-BIAŁA 2006