Smogsorber

Mając na uwadze ogromny problem środowiska ze smogiem oraz zanieczyszczeniem powietrza szkodliwymi gazami, pyłami, roztoczami, bakteriami, wirusami, grzybami, dymem oraz nieprzyjemnymi zapachami przedstawiamy nowe i do tej pory nie stosowane rozwiązanie o nazwie MINERALNE POCHŁANIACZE SMOGU „SMOGSORBER”.

Znane są urządzenia filtrujące i uzdatniające powietrze w wielu rozwiązaniach, które reklamowane są również jako rozwiązania eliminujące smog. Są to jednak rozwiązania stosowane zazwyczaj do niewielkich pokojowych ilości oczyszczanego powietrza.

Smogsorber

Rozwiązania te bazujące na zasadzie uzdatniania powietrza najczęściej poprzez filtry z węglem aktywnym i filtry HEPA oraz w niektórych rozwiązaniach stosowane są dodatkowo jonizatory. Węgiel aktywny jest to produkt modyfikowany i impregnowany środkami chemicznymi.

Rozwiązanie SMOGSORBER bazuje na zastosowaniu do filtracji zestawu dobranych poprzez badania wyłącznie naturalnych minerałów zarówno adsorbentów jak i absorbentów. W rozwiązaniu tym nie stosowane są żadne chemiczne czynniki wspomagające filtrację.Jest to rozwiązanie proste w montażu oraz o niskich kosztach eksploatacyjnych a zarazem skuteczne w walce ze smogiem oraz zanieczyszczeniami szkodliwymi takimi jak gazami, pyłami, roztoczami, bakteriami, wirusami, grzybami, dymem oraz nieprzyjemnymi zapachami.

Jako podstawowy składnik w rozwiązaniu SMOGSORBER zastosowany został wyselekcjonowany minerał „zeolit''. Oprócz zeolitu lub poprzez mieszanie z zeolitem zastosowano inne minerały takie jak smektyt, diatomit, argentyt, chloralgyryt, wapienie, bentonity, zubry soli naturalnej - halit, krzemiany, kwarce, skalenie, czyli minerały wykazujące silne właściwości adsorpcyjne lub absorpcyjne. Celem zastosowania kilku różnych minerałów w procesie oczyszczania powietrza było maksymalne zwiększenie skuteczności filtracji.

Pełna oferta Smogsorber

ZŁOTY MEDAL

BUDMA 2007

ZŁOTY MEDAL

KATOWICE 2007

ZŁOTY KASK

KRAKÓW 2005

ZŁOTY FILAR BUDOWNICTWA

BIELSKO-BIAŁA 2006