Wentylacja mechaniczna

Punkty handlowo-usługowe, zakłady przemysłowe, obiekty służby zdrowia, wypoczynkowe czy kulturalne - wentylacja mechaniczna jest rozwiązaniem, które doskonale sprawdza się w przypadku budynków o różnorodnym przeznaczeniu.

Urządzenie gwarantuje stałe filtrowanie powietrza z zanieczyszczeń i pyłków. Stały dopływ świeżego powietrza jest możliwy nawet przy zamkniętych oknach, co uniezależnia od warunków pogodowych i chroni przed hałasem oraz przeciągami.

W ciągu lat działalności zamontowaliśmy ją w wielu domach, obiektach przemysłowych czy obiektach użyteczności publicznej. Wykonujemy nasze usługi w obiektach nowych, jak również użytkowanych.

Montaż przeprowadzamy sprawnie, zapewniając niezawodność urządzenia i łatwą obsługę. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze zdjęciami naszych dotychczasowych realizacji.

Realizacje Rekuperator Wentylacja mechaniczna

Rekuperator

Dzięki swojej uniwersalnej formule rekuperator znajduje zastosowanie w wielu obiektach - głównie budownictwie jednorodzinnym i nowo powstałych budynkach. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala użytkownikom poczynić oszczędności przy pozyskiwaniu energii, a także w zakresie miejsca. Mechanizm jest niewielkich rozmiarów, dzięki czemu nie zajmuje dużej powierzchni. Ponadto korzystający z tego rozwiązania mogą cieszyć się świeżym, czystym powietrzem przez cały rok bez względu na warunki pogodowe.

Z naszej oferty w tym zakresie skorzystało już wielu klientów z Polski i zagranicy. Dostosowujemy urządzenia do wymagań przyszłych użytkowników. Starannie dobieramy instalacje do obiektu.

Zapewniamy sprawny i szybki montaż oraz prostą, intuicyjną obsługę.

Rekuperacja (łac. recuperatio) - jest to odzyskiwanie ciepła w celu dalszego jego wykorzystania. Proces ten prowadzony jest w różnego typu urządzeniach . W układach wentylacji mechanicznej w nowoczesnych budynkach, w tym także w domach jednorodzinnych, stosuje się ją w celu zmniejszenia zużycia energii na cele grzewcze. Wykorzystane powietrze oddaje energię do układu, w którym ogrzewane jest świeże powietrze. Najprostszym rozwiązaniem stosowanym w tego typu układach jest rekuperator, tj. centrala z odzyskiem energii.

W obecnym czasie, przy bardzo szczelnej stolarce i dobrej izolacji budynku rozwiązanie to jest wymagane. Jego brak powoduje wykwit pleśni, lanie się wody po szybach, złe samopoczucie z powodu braku świeżego powietrza i wiele innych.

Rekuperacja nie tylko powoduje odzysk ciepła, ale ma również mnóstwo innych zalet: dostarcza świeże powietrze, pomaga zmniejszyć jego wilgotność wewnątrz domu i skutecznie usunąć powstające szkodliwe zanieczyszczenia. Zastosowanie tego urządzenia w systemach wentylacyjnych daje możliwość odzyskania energii z powietrza wywiewanego na zewnątrz. Posiadają one różną sprawność, wynosi ona od 60 do 96%. Na rynku istnieje kilka typów urządzeń, np. basenowe, podwieszane, na prąd stały lub zmienny, z wymiennikami krzyżowymi (pojedynczymi i podwójnymi) i przeciwprądowe.

Dalsze ograniczenie strat energii i uzyskanie zysków klimatyzacyjnych jest możliwe przy połączeniu rekuperatora z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), w którym powietrze przed doprowadzeniem do niego podgrzewa się w czasie zimy i chłodzi latem.

INSTALACJE WENTYLACYJNE W OPARCIU O REKUPERATOR CZYLI CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ.

Poniżej kilka informacji o rekuperatorach ich budowie i działaniu.

Zobacz

BUDOWA I PRACA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ

Praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej z rekuperatorem.

Zobacz

PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ

Zobacz

WSPÓŁPRACA CENTRALI WENTYLACYJNEJ Z GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Zobacz

DLACZEGO DOMY I MIESZKANIA MUSZĄ BYĆ WENTYLOWANE ?

Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń.

Zobacz

Problemy z wentylacją grawitacyjną w dobie nowoczesnego budownictwa energooszczędnego

Tradycyjny, grawitacyjny system wentylacyjny mieszkań polega na usuwaniu zużytego powietrza z pomieszczeń mogących wydzielać zapachy oraz duże ilości wilgoci tj. kuchni, łazienek, WC itp. za pomocą kratek i kanałów wentylacyjnych oraz wyrzuceniu go ponad dach budynku. Jednocześnie świeże powietrze dopływa poprzez nieszczelności okien do pomieszczeń pokojowych. Ruch powietrza odbywa się zatem w kierunku od pokoi, salonów, sypialni poprzez korytarze, hole do kuchni i łazienek (WC).

Ważne jest tak projektować mieszkania, aby każde pomieszczenie było należycie wentylowane tzn. aby spełnione były normy odnośnie ilości dostarczonego świeżego powietrza, jak również istniała właściwa cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu.

Proces wentylacji grawitacyjnej przebiega poprawnie za sprawą różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego (dokładnie w pionowym kanale wentylacyjnym), bądź powstania ciśnienia dynamicznego na wylocie kanału. A zatem:

  • Okna i drzwi powinny być nieszczelne, aby zapewnić stały dopływ świeżego powietrza
  • Kanały wentylacyjne powinny być prawidłowo zaprojektowane i wykonane
  • Temperatura na zewnątrz budynku powinna być niższa niż wewnątrz, bądź na zewnątrz powinien wiać przynajmniej lekki wiatr

Zależność intensywności wentylacji grawitacyjnej jest inna dla każdego z powyższych warunków, gdy temperatura na zewnątrz maleje względem temperatury w środku, intensywność wentylacji wzrasta w sposób proporcjonalny (tzn. dwukrotny wzrost różnicy tych temperatur powoduje w przybliżeniu dwukrotny wzrost wymiany powietrza). Gdy na dworze zaczyna wiać silniejszy wiatr to intensywność wentylacji rośnie w kwadracie wzrostu prędkości wiatru (dwukrotny wzrost prędkości powodu w przybliżeniu czterokrotnie większą wymianę powietrza).

Uzależnienie procesu wymiany powietrza od warunków pogodowych sprawia że niezwykle trudno jest nad nim panować a tym bardziej regulować. Dlatego np. zimą podczas mrozów i silnych wiatrów następuje ogromna ucieczka ciepła z domu powodująca szybkie wychłodzenie mieszkania. Próby kontrolowania sytuacji za pomocą np. uszczelnionych okien dają rezultaty w postaci zagrzybionych ścian, a powietrze i tak bywa dosłownie "wysysane" innymi miejscami.

Sam proces wentylacji rozumiany tylko w kategoriach odpowiedniej ilości dostarczonego i usuniętego powietrza może okazać się nie wystarczający do sprawnego usuwania wilgoci z całego pomieszczenia, szczególnie w sezonie grzewczym.

Równie ważny jest odpowiedni ruch czyli cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu. Proces konwektywnego ruchu powietrza może być znacznie ograniczony np. wskutek niewielkiej mocy grzejników. Samo dostarczenie zbyt zimnego powietrza do pomieszczenia może być niewystarczające aby zapobiec zawilgoceniu ścian. Wiele profesjonalnych ekspertyz potwierdza tą tezę.

Poniższe rysunki oraz informacje pochodzą z periodyku "Polski Instalator 5/2004". Wnioski jakie podaje w nim autor nasuwają jedną konkluzję: najlepszym sprawdzonym sposobem zapewnienia sprawnej wentylacji w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym jest stosowanie układów nawiewno-wywiewnych z podgrzaniem powietrza nawiewanego - najlepiej z odzyskiem ciepła.

Pracownicy firmy GLOBAL-TECH podczas licznych imprez targowych spotykają się z przedstawicielami samorządów mieszkaniowych zawiedzionych warunkami panującymi w ich niedawno budowanych lub remontowanych domach.

Rozwiązanie problemu wentylacji mieszkań tradycyjną metodą tzw. grawitacyjną w obecnej sytuacji jest niewystarczające. Brak możliwości stałego dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń, praktycznie uniemożliwiło prawidłową cyrkulację i wymianę powietrza w mieszkaniach. Dodatkowo w skutek stosowania ciepłochronnych ścian zewnętrznych, ograniczono zużycie energii a cele grzewcze. Obniżenie temperatury grzejników z kolei dodatkowo utrudnia prawidłowy ruch powietrza w pomieszczeniu. Nałożenie tych niekorzystnych czynników może dać efekt w postaci zagrzybionych ścian, ociekających wodą okien, rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych (np. roztoczy), nieznośnego zapachu, zwiększonej wilgotności powietrza oraz natychmiastowej degradacji konstrukcji samego budynku.

W sposób oczywisty ma to bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców. W skali kraju dramatycznie rośnie liczba ludzi zatrutych we własnych domach. Winę za ten stan rzeczy ponoszą wszyscy decydenci ogarnięci fetyszem termomodernizacji. Nie można nazwać inżynierskim działań wyrywkowych, ograniczonych do uzyskania tylko jednego efektu - energooszczędności!!

Zapewnienie prawidłowych, zgodnych z normami warunków, jakie mają panować w nowobudowanych domach to zawodowy i moralny obowiązek projektantów, inwestorów i urzędników budowlanych. Działania zastępcze w stylu czynienia postulatów nakazujących otwieranie czy "rozszczelnianie" okien przez domowników nic nie dały. Wiedzą o tym administratorzy nowych budynków, do których lawinowo dopływają skargi od lokatorów, że ich mieszkania "są źle zrobione, bo gniją". Nawet najlepiej wykonany pod względem budowlanym budynek może w takich warunkach zgrzybieć.

 

A zatem jak pogodzić oczywistą potrzebę ograniczenia kosztów eksploatacji (ogrzewania) mieszkań z potrzebą oddychania normalnym, zdrowym powietrzem?

Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła poprzez stały kontrolowany dopływ do pokoi świeżego powietrza z jednoczesnym usuwaniem powietrza zużytego z kuchni, łazienek i WC zapewnia:

  • Niezbędną wymianę powietrza
  • Znaczne ograniczenie (do 75%) strat ciepła wentylacyjnego
  • Brak zawilgocenia pomieszczeń
  • Filtrację powietrza z kurzu i alergenów
  • Ograniczenie hałasu ulicznego

Powyższy układ można stosować tak do obiektów nowo wybudowanych jak i modernizowanych. W przypadku budynków wielorodzinnych nowych wachlarz szczegółowych rozwiązań jest duży, od systemów scentralizowanych, po indywidualne niezależne dla poszczególnych mieszkań.

ZŁOTY MEDAL

BUDMA 2007

ZŁOTY MEDAL

KATOWICE 2007

ZŁOTY KASK

KRAKÓW 2005

ZŁOTY FILAR BUDOWNICTWA

BIELSKO-BIAŁA 2006