Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka całkowicie eliminuje dotychczas stosowany (grawitacyjny) sposób wentylacji budynków. W efekcie następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu, takich jak: dwutlenek węgla, para wodna, z zanieczyszczeń mechanicznych - drobin kurzu. Zagrożenie pochodzi nie tylko od wszelkiego rodzaju farb, lakierów, czy klejów, ale także mebli, wykładzin ściennych oraz podłogowych.

Według prostych obliczeń czteroosobowa rodzina wytwarza w gospodarstwie domowym (gotowanie, oddychanie, mycie, pranie itp.) około 15 litrów wody na dobę. Proste przeliczenie daje wynik ponad 5 ton wody w ciągu roku !!! Przy źle funkcjonującej wentylacji powstaje efekt przesiąknięcia wilgocią ścian i stropów budynku. To wywołuje zwiększenie zapotrzebowania na ciepło z powodu zmiany współczynnika przenikania ciepła mokrej ściany. A im więcej grzejemy nie zapewniając odpowiedniej wentylacji, tym zawilgocenie się zwiększa. Wilgoć i ciepło powodują z kolei rozwój grzybów, pleśni i innych bardzo szkodliwych mikroorganizmów. Zbyt duże stężenie toksycznych substancji chemicznych może być przyczyną wielu chorób i dolegliwości.

Mamy coraz częściej do czynienia z tzw. Syndromem Chorego Budynku. Dostarczenie, odpowiedniej ilości świeżego, przefiltrowanego powietrza (pozbawionego zanieczyszczeń występujących w powietrzu atmosferycznym szczególnie w aglomeracjach miejskich), ma istotny wpływ nie tylko na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego ale także na stan techniczny budynku.

Problem braku odpowiedniej wentylacji pojawia się najczęściej w domach (budynkach) nowych, z dobrą izolacją cieplną i szczelnymi oknami, bądź w pomieszczeniach, w których ze względu na zwiększające się koszty ogrzewania, wymieniamy okna „stare”- najczęściej drewniane złej jakości i nieszczelne na okna nowe, o bardzo dużym stopniu szczelności. Obecnie na rynku producenci stolarki prześcigają się kto wykona produkt o jak najwyższej szczelności.

Przy braku skutecznej wentylacji, odprowadzenie nadmiaru wilgoci z tak szczelnych obiektów nie jest możliwe. Systemy rozszczelniania okien nie zdają egzaminu. Wykraplająca się woda powoduje niszczenie elementów konstrukcyjnych budynku (okna, ściany, stropy). Obiekty takie są wręcz wymarzonym miejscem dla intensyfikacji zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych. Pleśnie i grzyby mają idealne warunki do rozwoju. Również same materiały budowlane są źródłem licznych zanieczyszczeń chemicznych, wpływających na złe samopoczucie osób użytkujących szczelne, niedostatecznie wentylowane budynki. Objawia się to m.in.: sennością, ogólnym zmęczeniem, nudnościami, bólami i zawrotami głowy, dusznościami, podrażnieniami skóry, oczu, gardła, czy nosa, ale także większą skłonnością do przeziębień, a nawet zanikami pamięci (dotyczy to szczególnie dzieci, gdzie mamy do czynienia z tzw. odkorowaniem kory mózgowej na skutek braku odpowiedniej ilości tlenu w powietrzu). Wszystkie te objawy są efektem przede wszystkim złej, nieskutecznej wentylacji pomieszczeń.

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu wentylacji wymuszonej - mechanicznej z rekuperatorem.

Zyski z wykonania instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła współpracującej z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC.

Zastosowanie systemu wentylacji wymuszonej z rekuperatorem zapewnia:

odzysk ciepła do 73 – 91%, (zależy od typu rekuperatora)

filtrację nawiewanego powietrza z kurzu i pyłków wywołujących alergię

komfortową wentylację, brak przeciągów · stałe doprowadzenie świeżego powietrza

obniżenie kosztów ogrzewania co najmniej o 60%

eliminację zawilgocenia pomieszczeń wywołującego rozwój grzybów i pleśni

zmniejszenie wielkości kotła grzewczego lub innego nośnika ciepła

redukcję poziomu hałasu, zwłaszcza w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu

ZŁOTY MEDAL

BUDMA 2007

ZŁOTY MEDAL

KATOWICE 2007

ZŁOTY KASK

KRAKÓW 2005

ZŁOTY FILAR BUDOWNICTWA

BIELSKO-BIAŁA 2006