Firma założona w maju 2003 r. Od samego początku działalności firmy związana była i jest z gruntowymi wymiennikami ciepła, czyli z odnawialnymi zródłami ciepła OZE oraz z wykonywaniem instalacji opartych na centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.

Do ważniejszych osiągnięć firmy GLOBAL-TECH należą:

1. Wprowadzenie na rynek Polski na koniec roku 2003 rurowych gruntowych wymienników ciepła AWADUCT Thermo produkcji firmy REHAU. Przez okres dwóch lat od momentu ściągnięcia do Polski przez firmę GLOBAL-TECH z Niemiec pierwszych wymienników AWADUCT Thermo firma GLOBAL-TECH była jedyną firmą montującą rurowe gruntowe wymienniki ciepła (GWC).

2. W systemie AWADUCT Thermo firma GLOBAL-TECH zamontowała łącznie w ciągu 10 lat 74 500 mb rur do gruntowych wymienników ciepła. Takiego wyniku nie posiada do tej pory żadna firma w Polsce.

3. W roku 2007 firma GLOBAL-TECH zdobyła ZŁOTY MEDAL na targach BUDMA za Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo. Firma Global-Tech zdobywała również Złote Medale na targach w Katowicach i w Kielcach, złote filaty na targach w Tychach i Bielsko-Białej, srebrny filar w Bielsko-Białej oraz Złoty Kask w Krakowie.

4. W roku 2005 firma GLOBAL-TECH była uczestnikiem szkolenia, które połączone było z montażem pierwszego bezprzeponowego GWC płytowego firmy PRO-VENT.

5. W ciągu kolejnych 9 lat firma GLOBAL-TECH brała czynny udział we wdrażaniu GWC bezprzeponowych (płytowych) PROVENT - GEO. Łącznie firma GLOBAL-TECH w ciągu 9 lat zamontowała 645 GWC bezprzeponowych. Takiej ilości nie zamontowała żadna inna firma w Polsce.

6. W roku 2011 firma Global-Tech jako pierwsza wprowadziła w 100% szczelny system GWC o nazwie GLOBAL polegający na wykorzystaniu rur PE zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo tak jak w gazownictwie.

7. W latach 2006 do 2009 firma GLOBAL-TECH wygrała przetarg na wykonanie gruntowych wymienników ciepła dla wszystkich obiektów TESCO budowanych w Polsce w tych latach.

8. W roku 2008 firma GLOBAL-TECH wykonała największy w Polsce GWC w systemie AWADUCT Thermo dla obiektu TESCO w Garwolinie

9. W roku 2014 firma GLOBAL-TECH wygrała przetarg i wykonała największy na świecie szczelny GWC na przepływ 60 000 m³/godz w Promniku k/ Kielc. Wykonanie projektu wykonawczego na ten GWC i założeń obliczeniowych do projektu budowlanego GWC należało do ekipy firmy GLOBAL-TECH.

10. Zgłoszenia zastrzeżeń patentowych w zakresie GWC

Zastrzeżenie nr P.404130

Zastrzeżenie nr P.405621

Zastrzeżenie nr P.406869

11. Wdrożenie GEO na rynek i realizacje

ZŁOTY MEDAL

BUDMA 2007

ZŁOTY MEDAL

KATOWICE 2007

ZŁOTY KASK

KRAKÓW 2005

ZŁOTY FILAR BUDOWNICTWA

BIELSKO-BIAŁA 2006